Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów

Zobacz treść planu (PDF).