Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice

Zobacz treść planu (PDF).