Uchwała nr XL/266/10 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Sportową, Wojska Polskiego, Wałową, Kolejową, Chrobrego a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej, Kolejowej, Chrobrego).

Zobacz treść planu (PDF).