Uchwała nr 113/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Wschód

Zobacz treść planu (PDF).