Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chwalisław w granicach części działki ewidencyjnej nr 145/5.

Zobacz treść planu (PDF).