Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Mąkolno w granicach działki ewidencyjnej nr 5/1

Zobacz treść planu (PDF).