Uchwała nr XXXV/264/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Błotnica w granicach działek ewidencyjnych nr 41/4 i 46/2 oraz części działek ewidencyjnych nr 47/4 i 46/1.

Zobacz treść planu (PDF).