Uchwała nr LXXXIII/507/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia.

Zobacz treść planu (PDF).