Uchwała nr LI/442/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia - obszar 2a

Zobacz treść planu (PDF).