Uchwała nr 536/XXVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda

Zobacz treść planu (PDF).