Uchwała nr 20/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 308/XLII/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec

Zobacz treść planu (PDF).