Uchwała nr 6/10 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgorzelec Wschód obszaru pomiędzy ulicą Bohaterów II A.W.P. a linią kolejową w Zgorzelcu

Zobacz treść planu (PDF).