Uchwała nr 22/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).