Uchwała nr 271/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jerzmanki, Gmina Zgorzelec – Obszar A.

Zobacz treść planu (PDF).