Uchwała nr XXVI/143/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 58 w Mieście Świerzawa

Zobacz treść planu (PDF).