mpzp Uchwała nr X/46/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-05

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świerzawa.pdf)MPZP Świerzawa.pdf[ ]87 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]1199 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]33 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]28 kB