Uchwała nr XXXIV/387/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/4 w obrębie Wyskok

Zobacz treść planu (PDF).