mpzpUchwała nr XLII/693/2014 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).