mpzpUchwała nr XXXV/321/2014 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.


Data uchwalenia: 2014-06-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).