mpzpUchwała nr XLVII.645.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” w Gminie Muszyna


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).