mpzp uchwała nr XXXIV/360/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).