Uchwała nr LIII/439/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie.

Zobacz treść planu (PDF).