Uchwała nr LIII/440/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).