mpzpUchwała nr XXX/249/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i Nielubia w gminie Żukowice.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-10

Zobacz treść planu (PDF).