mpzpUchwała nr XXX/246/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobrzejowice.


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-10

Zobacz treść planu (PDF).