Uchwała nr XXVIII.157.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu wsi Dobroszów - dla wybranych terenów

Zobacz treść planu (PDF).