Uchwała nr XXXI.200.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII.157.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 25 października 2012r., w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu wsi Dobroszów - dla wybranych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).