Uchwała nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 57/3 i 57/4 w obrębie wsi Księginice w gminie Legnickie Pole

Zobacz treść planu (PDF).