Uchwała nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 66/7(część) i 128/1(część) w obrębie wsi Lubień w gminie Legnickie Pole

Zobacz treść planu (PDF).