mpzp Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogami powiatowymi nr 2499D i 2515D w obrębie Rakowice Małe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym –
w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]24 kB