mpzp uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Czeszyce, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 89.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1