mpzp uchwała nr XXXIV/238/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-29

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1