mpzp uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Suliradzice, w granicach działek o numerze ewidencyjnym 128/1, 129/1, 129/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-23

Zobacz treść planu (PDF).