mpzp uchwała nr XXI/171/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, we wsi Czarnogoździce dla działek o numerach ewidencyjnych 23/1, 23/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-01

Zobacz treść planu (PDF).