mpzp uchwała nr XXI/169/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki nr ewid. 31.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-01

Zobacz treść planu (PDF).