mpzp uchwała nr XXV/101/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach: Pracze, Postolin, Miłochowice w Gminie Milicz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18

Zobacz treść planu (PDF).