Uchwała nr XLVII/305/2017 Rady Gminy Oława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława – etap 1

Zobacz treść planu (PDF).