Uchwała nr LVIII/348/2013 Rady Gminy Oława z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Marszowice w gminie Oława.

Zobacz treść planu (PDF).