Uchwała nr XLIV/291/14 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Portowej i Jana Dzierżonia w Oławie

Zobacz treść planu (PDF).