Uchwała nr XV/189/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kijowice - MPZP KIJOWICE III

Zobacz treść planu (PDF).