Uchwała nr XXVI/123/2009 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzybórz

Zobacz treść planu (PDF).