Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy.

Zobacz treść planu (PDF).