Uchwała nr XXV/166/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Spalice

Zobacz treść planu (PDF).