Uchwała nr XXVIII/194/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sokołowice, gmina Oleśnica.

Zobacz treść planu (PDF).