Uchwała nr XLI/286/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów

Zobacz treść planu (PDF).