Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Spalice

Zobacz treść planu (PDF).