Uchwała nr XX/203/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy

Zobacz treść planu (PDF).