mpzpUchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Kosynierów w Oleśnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24
 
Renta planistyczna:
 
Obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.

Zobacz treść planu (PDF).