mpzp Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Polną, Wikliniarską, Ludwikowską i Stawową w Oleśnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12
 
Renta planistyczna:

Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]39595 kB