Uchwała nr XLIV/306/2010 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 55/4, 55/5, 55/6 AM 1 położonych w obrębie Chełstówek, gmina Twardogóra

Zobacz treść planu (PDF).